Sikkerhed & Regler

Sikkerheden i Funky Monkey Park er vores førsteprioritet.

Sikkerhedsudstyrret er i en meget høj kvalitet, og vores instruktører er veluddannede og kompetente. Ingen får lov til at klatre, før man har gennemgået det obligatoriske introforløb og er blevet godkendt af instruktøren. Personer på klatreanlægget skal altid følge instruktørens anvisninger. Sker dette ikke, medfører det bortvisning. Instruktørerne kan til enhver tid bedømme en person uegnet til at klatre på banerne.

Vejret

Regn betyder ikke andet, end at du bliver våd. Det er faktisk bare endnu sjovere, når vandet sprøjter fra linerne i svævebanerne. Du er sikret på klatrebanerne, og lidt vand gør bare det hele lidt mere udfordrende. Men husk alligevel regntøjet, hvis vejrudsigten melder om muligt regnvejr.

Ved tordenvejr bliver klatringen indstillet. Klatringen genoptages 15 minutter efter sidste lyn/tordenbrag.

NB. Hvis det drejer sig om et voldsomt uvejr, måske oven i købet med lyn og torden, lukkes banerne naturligvis.

Sikkerhedsregler

 • Børn under 8 år skal hele tiden være under opsyn af en voksen.
 • Børn under 12 år skal følges med en voksen, minimum 1 voksen til 8 børn. Den voksne skal tage ansvar for medfølgende børn- enten fra jorden eller oppe på anlægget.
 • Banen “The Scary Monkey” må kun benyttes af personer fra 14 år og som min. er 150 cm. høje.
 • Børn under 120 cm. må kun benytte børnebanen (findes kun i Odense).

Gæster der ikke må klatre

 • Personer under 120 cm. (kun adgang til børnebanerne i Odense)
 • Personer, som er påvirket af alkohol eller andre rusmidler.
 • Gravide, personer med vejrtrækningsproblemer, dårligt hjerte eller med ryg/nakke problemer
 • Personer der vejer over 130 kg.

Før og under klatring

 • Man må ikke klatre, før man har gennemgået det obligatoriske introkursus og er blevet godkendt af instruktøren.
 • Man må ikke løsne eller ændre på sin klatresele, når først den er godkendt af instruktøren.
 • Har man været på toilet, skal selen checkes af en instruktør, inden klatringen genoptages.
 • Inden klatring skal langt hår opsættes i knold eller fletning, løse smykker gemmes væk og punge og andre løse genstande lægges fra inden klatring. Disse kan afleveres i salgsvognen.
 •  Mobiltelefoner og kamera må medbringes på eget ansvar.
 • Der må max. være 2 personer på hver platform og max. 2 personer på hver forhindring.
 • Rygning er forbudt, så længe man har klatreselen på.
 • Personer på anlægget skal følge instruktørernes anvisninger. Sker dette ikke, medfører det bortvisning.
 • Nedlukning af anlægget pga. af storm eller tordenvejr betragtes som force majeure og medfører ikke tilbagebetaling af penge. Klatretiden forlænges, hvis det er muligt.
 • Inden jeg/vi klatrer har jeg/vi gennemgået introkurset og klatrer kun, hvis jeg/vi bliver godkendt til klatring